DAGENS CITAT

”Det är en truism att om vi kunde förstå allt liv, så skulle vi kunna tolerera allt liv.”

—L. Ron Hubbard
Från L. Ron Hubbards
Dianetik 55!