DAGENS CITAT

”Kunskap om livets allmänna underliggande regler skulle åstadkomma en trygghet i livet. Kunskap om livets underliggande regler skulle också åstadkomma trygghet i ett arbete.”

—L. Ron Hubbard
Från L. Ron Hubbards
Arbetets problem