DAGENS CITAT

”Ingen människa är lycklig utan något mål och ingen människa kan vara lycklig utan tilltro till sin egen förmåga att uppnå det uppsatta målet.”

—L. Ron Hubbard
Från L. Ron Hubbards
Vetenskapen om överlevnad