DAGENS CITAT

”Den mest förbisedda vän du har är förmodligen du själv.”

—L. Ron Hubbard
Från L. Ron Hubbards
Självanalys