DAGENS CITAT

”Så det där är den grundläggande läxan som var och en lär sig i detta universum. De lär sig att hålla mun, och det är fel läxa. När du är osäker, tala. Om du är i tvivel, kommunicera.”

—L. Ron Hubbard
Från L. Ron Hubbards
Phoenixföreläsningarna