Kulturarvsplatser
efter L. Ron Hubbard

Under L. Ron Hubbards hela liv som författare, humanitetsförkämpe och grundare av Dianetics och Scientology, förde hans resor honom till många olika platser världen över.

När man spårar hans väg genom flera av dessa städer på olika kontinenter är det vissa landmärken som har haft stor betydelse – platser där han gjorde banbrytande upptäckter. Dessa har helt restaurerats så att de nu är precis som de var när L. Ron Hubbard bodde och arbetade där.

SAINT HILL MANOR – EAST GRINSTEAD, SUSSEX, ENGLAND 

Även om det är internationellt känt som platsen där L. Ron Hubbard, grundaren av Dianetics och Scientology, bodde är Saint Hill Manor också bland de mest historiskt betydelsefulla egendomarna i Sussex. Saint Hill omnämns för första gången i skriftliga källor 1567, då Stephen Bord från Cuckfield testamenterade en stuga och tolv tunnland betesmark som arrenderades av ”Thomas Nicholas of his Manor of Saynt Hill”.

LINKSFIELD RIDGE HOUSE – JOHANNESBURG I SYDAFRIKA 

I slutet av 1960 reste L. Ron Hubbard från sitt hem Saint Hill Manor för en längre vistelse i Johannesburg i Sydafrika. Bland andra milstolpar under sin sydafrikanska vistelse: Han skrev en ”en man, en röst”-konstitution för det apartheidfjättrade Sydafrika.

FITZROY HOUSE – LONDON I ENGLAND 

I slutet av 1956 förvärvades Fitzroy Street 35/37 av Hubbard Association of Scientologists International och tjänade som L. Ron Hubbards Londonkontor och huvudkontoret för tidens Scientology-organisationer.

URSPRUNGLIGA FOUNDING CHURCH OF SCIENTOLOGY – WASHINGTON D.C. 

På bara fem år hade Scientology växt från en enda stiftelse till en internationell organisation. Eftersom man var i stort behov av världsomfattande kommunikationslinjer för att samordna kyrkor och grupper på fem kontinenter, flyttade L. Ron Hubbard Scientologys huvudkontor från Phoenix till Washington D.C.

CAMELBACK HOUSE – PHOENIX I ARIZONA

När L. Ron Hubbard isolerade och identifierade den mänskliga anden 1952, grundade han religionen Scientology. Dess första formella organisation var Hubbard Association of Scientologists i Phoenix i Arizona.

L. RON HUBBARDS HUS – BAY HEAD I NEW JERSEY

Kulturarvsplats för L. Ron Hubbard och Dianetics födelseplats: Som det var på vintern 1950 förblir det än idag.