Hoppa över intro

En kort kronologisk översikt
En kort kronologisk översikt
TITTA PÅ VIDEON

Montana: De tidiga åren
1914–1918 Montana: De tidiga åren
TITTA PÅ VIDEON

Ett biläventyr
1918 Ett biläventyr
TITTA PÅ VIDEON

Kommendörkapten ”Ormen” Thompson
1923 Kommendörkapten ”Ormen” Thompson
TITTA PÅ VIDEON

Ett klassrum på Guam
1927 Ett klassrum på Guam
TITTA PÅ VIDEON

Bemästrade infödingarnas tungomål
1928 Bemästrade infödingarnas tungomål
TITTA PÅ VIDEON

Skogvaktare i Montana
1928 Skogvaktare i Montana
TITTA PÅ VIDEON

Från den vilda västern till den gåtfulla östern
1927–1929 Från den vilda västern till den gåtfulla östern
TITTA PÅ VIDEON

Major Macbean vid Hans Majestäts underrättelsetjänst
1928 Major Macbean vid Hans Majestäts underrättelsetjänst
TITTA PÅ VIDEON

En tradition av visdom
1927–1929 En tradition av visdom
TITTA PÅ VIDEON

Konstflygning i Amerika
1930 Konstflygning i Amerika
TITTA PÅ VIDEON

Marinkåren
1930 Marinkåren
TITTA PÅ VIDEON

Poesiexperimentet
1931 Poesiexperimentet
TITTA PÅ VIDEON

Gåtan om människans minne
1931–1932 Gåtan om människans minne
TITTA PÅ VIDEON

Den längsta meningen
1931–1932 Den längsta meningen
TITTA PÅ VIDEON

Den första kursen i atomfysik
1932 Den första kursen i atomfysik
TITTA PÅ VIDEON

Självupplevda berättelser
1933–1941 Självupplevda berättelser
TITTA PÅ VIDEON

En Picasso-utställning
1938 En Picasso-utställning
TITTA PÅ VIDEON

Tillvarons dynamiska princip
1938 Tillvarons dynamiska princip
TITTA PÅ VIDEON

En inbjudan
1938 En inbjudan
TITTA PÅ VIDEON

Through Hell and High Water
1940 Through Hell and High Water
TITTA PÅ VIDEON

Översättning av eskimåiska
1940 Översättning av eskimåiska
TITTA PÅ VIDEON

En föredömlig besättning
1943 En föredömlig besättning
TITTA PÅ VIDEON

Att utbilda fänrikar
1943 Att utbilda fänrikar
TITTA PÅ VIDEON

Krig och sinnet
1944 Krig och sinnet
TITTA PÅ VIDEON

Tanken var chef
1945 Tanken var chef
TITTA PÅ VIDEON

En fotnot i atomåldern
1945 En fotnot i atomåldern
TITTA PÅ VIDEON

En ingenjörs ”utbildning”
1946 En ingenjörs ”utbildning”
TITTA PÅ VIDEON

Förbrytarskolor
1948 Förbrytarskolor
TITTA PÅ VIDEON

Specialpolis vid Los Angeles-polisen
1948 Specialpolis vid Los Angeles-polisen
TITTA PÅ VIDEON

En psykiatrikers detaljerade dokument
1948 En psykiatrikers detaljerade dokument
TITTA PÅ VIDEON

En ny atomekvation
1952 En ny atomekvation
TITTA PÅ VIDEON

Maskinåldern
1954 Maskinåldern
TITTA PÅ VIDEON

En kort kronologisk översikt av
L. Ron Hubbards liv

Titta på videon
INTRODUKTION
HUMANIST
KRIGSÅREN
FÖRFATTARE
UNIVERSITET
ÄVENTYRARE
FJÄRRAN ÖSTERN
TIDIGA ÅR
SJÄLVBIOGRAFISK TIDSLINJE
TIDIGA ÅR
FJÄRRAN ÖSTERN
ÄVENTYR
OCH FORSKNING
UNIVERSITETSÅREN
FÖRFATTARE
KRIGSÅREN
HUMANIST
Spela introduktionen 

Det finns bara två kriterier på ett liv som levts väl, sade L. Ron Hubbard en gång: Gjorde man det man avsåg att göra? Och var människor glada för att man levt? Hans samlade livsverk, vilket inbegriper över 10 000 skrifter och 3 000 inspelade föreläsningar om Dianetics och Scientology, står som svar på det första kriteriet. Som bevis på det andra kriteriet har man alla de hundratals miljoner människor vars liv bevisligen har förändrats till det bättre på grund av att han levt. De utgörs av generationer av elever som nu kan läsa utmärkt tack vare L. Ron Hubbards upptäckter inom utbildning; miljontals fler som har befriats från lockelsen av drogmissbruk genom L. Ron Hubbards banbrytande framsteg inom drogrehabiliteringsområdet; ännu fler som har berörts av hans moralkodex baserad på sunt förnuft; och ytterligare miljontals människor för vilka hans verk utgör den andliga grundvalen i deras liv.