Dianetics: Brev och dagböcker

Hur var det att stå bredvid Ron under den första veckan i maj år 1950 då han gav världen Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen? Inkluderar sällsynt korrespondens och essäer från den eran.

Dianetics historia har just börjat. Vilka andra ting som tar sin början i och med att vi nu har en vetenskap om sinnet, kan endast framtiden utvisa.

– L. Ron Hubbard

INNEHÅLL
 • Dianetics-breven: En introduktion
 • Brev från en hamnarbetare
 • Brev från Dianetics födelse
  • » Beträffande Terra incognita
  • » Terra incognita: Sinnet av L. Ron Hubbard
  • » Från Astoundings läsare
 • Brev från stormens öga
  • » Till mrs Elizabeth Byall
  • » Brev från gräsrotsnivån
  • » Beträffande Asien
  • » Från en studerande vid den första Stiftelsen
  • » Öppna brev från de första stiftelserna
  • » Beträffande tidigare liv
  • » Skälet för den av L. Ron Hubbard
 • Brev till ett monopol för mental hälsa
 • Ett brev från sista akten i Wichita
 • Epilog: En bok med namnet Dianetics
L. Ron Hubbard-serien, den fullständiga biografiska encyklopedin, finns tillgänglig från Bridge Publications och New Era Publications.