Lösningar på undervisning

”Dagens barn kommer att bli morgondagens civilisation.” – LRH

Redan år 1950 varnade L. Ron Hubbard för att varje nedgång i undervisningskvalitet allvarligt skulle påverka livskvaliteten som helhet. I synnerhet gjorde han följande mycket klarsynta yttrande:

”Varje samhälles målsättning när det tar itu med undervisningsproblemet är att höja kompetensnivån, initiativet och den kulturella nivån och, genom alla dessa, överlevnadsnivån för det samhället. När ett samhälle glömmer någon av dessa saker, förgör det sig självt genom sina egna undervisningsmedia.”

I dag, flera årtionden senare, har L. Ron Hubbards observation visat sig vara mardrömslikt korrekt, och den fortsatta upplösningen av många av våra sociala infrastrukturer kan mycket väl bli ofrånkomlig, om inte försämringen av vårt undervisningssystem hejdas. Bara för att nämna några få oroväckande siffror: Mer än 45 procent av de elever som lämnar eller utexamineras från high school i USA (motsvarar ungefär vår gymnasieskola) kan inte läsa och skriva tillräckligt bra för att kunna hantera de mest elementära situationer där läs- och skrivfärdigheter krävs och som de möter dagligen. Omkring 30 procent av alla amerikanska high school-elever i tättbefolkade storstadsområden fullföljer aldrig high school. Enligt ordföranden i ett av lärarförbunden i USA, lämnar upp till 50 procent av alla nya lärare läraryrket inom fem år, delvis på grund av antydda hot om kroppsskada. Genomsnittspoängen vid diagnostiska prov för amerikanska elever har sjunkit till avsevärt lägre nivåer jämfört med vad som presterades av elever för bara några få årtionden sedan.

På andra ställen i västvärlden är siffrorna knappast mera uppmuntrande. En brittisk statlig undersökning rapporterade att en fjärdedel av den arbetsföra befolkningen i England inte kan addera menypriserna för en hamburgare, pommes frites, äppelpaj och kaffe. Och en av fem brittiska elever kunde inte hitta Storbritannien på en världskarta. Dessa dystra statistiker avspeglar sig i en lika deprimerande ekonomisk situation med årliga kostnader för företag i form av sänkt eller förlorad produktivitet och omskolning av personal som överstiger 250 miljarder dollar. Och när man tar med de dystra kopplingarna mellan brottslighet och en låg läs- och skrivförmåga, blir misslyckandena inom skolsystemen världen över alltför deprimerande för att man ens ska orka räkna dem.