Botanist: För en grönare planet

I denna unika berättelse som beskriver upptäckter vilka går utöver det rent materiella och som har konsekvenser för hela jorden, följ med på L. Ron Hubbards vetenskapliga upptäcker inom trädgårdsodling. Här är en upptäcktsresa – skildrad genom artiklar och personliga anteckningar – som har betydelse för allt levande och själva kärnan för livet i sig.

Jag upptäckte att vi måste ha bättre kommunikation med växter, om vi någonsin ska börja förstå dem och använda dem till största fördel för mänskligheten.

– L. Ron Hubbard

INNEHÅLL
 • En introduktion till L. Ron Hubbard
 • Experimentell bakgrund
  • » En trädgårdsmästares plikter
  • » Experimentell procedur
  • » Växtbelysning
  • » Magin i bestrålning av frön
  • » Ljus och dina växter
  • » Automatisering av växthus
  • » Sådd och jordmån
  • » Om groddhastigheter
  • » Den första skörden 1960
  • » Råd och diagnos
  • » Omplanteringsmetoder
 • Avancerade experiment
  • » Det inre livet hos växter avslöjat
  • » En revolution skakar växtriket!
  • » En betraktelse från insidan
  • » Påföljande upptäckter
 • Kulturella förgreningar
L. Ron Hubbard-serien, den fullständiga biografiska encyklopedin, finns tillgänglig från Bridge Publications och New Era Publications.