Sjökapten: Vid rodret på sju hav

Hissa segel med Ron och navigera dig fram genom hans rika nautiska arv. Studera skeppsloggböcker som skildrar hans resor, fotografiska berättelser samt aldrig tidigare publicerade essäer vilka berättar om hans liv som sjökapten i stånd att föra befäl på varje fartyg på varje hav.

Jag älskade havet. Jag älskade ångbåtar, segelbåtar, bränningar och sjömän. Jag längtade efter och drogs till havet, alltid havet, för det är något underbart, brutalt och ensamt över det. I dess ändlöst skiftande gestalt var det ett slags HEM för mig.

– L. Ron Hubbard

INNEHÅLL
 • En introduktion till L. Ron Hubbard
 • De första milen
  • » Igår kunde du varit pirat av L. Ron Hubbard
 • Magicians logg
  • » Radionavigation
  • » Postbojen
 • Löjtnant L. Ron Hubbard
  • » Brev från PC-815
  • » Hövlighet av L. Ron Hubbard
  • » Skötseln av ett fartyg av L. Ron Hubbard
  • » Ge honom en fast punkt och han ska rubba världen
  • » Washington D.C.
 • Kommendören
  • » Jakten Apollo av L. Ron Hubbard
  • » De viktigaste anlöpshamnarna
  • » Hantering av Enchanter av L. Ron Hubbard
  • » Ett studium av sjöfarande av L. Ron Hubbard
  • » Etikett av L. Ron Hubbard
  • » De fyra ofördelaktiga kurserna av L. Ron Hubbard
  • » Rorgängarförmåga – Hur man styr av L. Ron Hubbard
  • » Drillning av L. Ron Hubbard
  • » Experter på sjövaktens drillar av L. Ron Hubbard
  • » Kommunikation av order av L. Ron Hubbard
  • » Problem för vakthavande styrman och vakthavande officer av L. Ron Hubbard
  • » En kaptens hatt av L. Ron Hubbard
  • » Gamle farbrorn Havet av L. Ron Hubbard
 • Ett marint arv
L. Ron Hubbard-serien, den fullständiga biografiska encyklopedin, finns tillgänglig från Bridge Publications och New Era Publications.