Det litterära arvet

”En konstnär förväntas sätta igång saker och ting”, skrev L. Ron Hubbard då tävlingen startades. ”En konstnär ingjuter liv i kulturen.” Fastän han talade om kommande författare, stämmer dessa synpunkter i högsta grad in på honom själv. Idag finns det omkring 300 miljoner böcker av L. Ron Hubbard i omlopp, och efterhand som nya generationer upptäcker hans verk, kommer denna siffra bara att stiga. I vilket fall som helst gjorde han ett outplånligt intryck på världen. Som professorn i engelska och främmande språk Stephen V. Whaley förklarade: ”L. Ron Hubbard är utan tvekan en av tjugonde århundradets mest produktiva och inflytelserika författare.”

Beviset på det är att den övervägande delen av hans böcker har prisbelönats av sådana litterära organisationer som Fédération Française de la Culture, Franska Konstakademin, European Committee of Prestige och Award of Excellence från United Nations Society of Writers. Ett annat erkännande av L. Ron Hubbards litterära arv är Charlie Award från Hollywood Arts Council, vilket faktiskt utgjorde inledningen till en helt ny kategori utmärkelser för att bekräfta vad Writers of the Future betyder för fantasifull fiction som helhet. Som ett ytterligare bevis på mr Hubbards litterära storhet är den ansenliga och brokiga skara som hans läsare utgör – bokstavligt talat från varje tänkbart hörn av samhället i nästan hundra länder och på alla jordens större språk. Slutligen, och återigen angående framtiden, finns det massor av högskolor och universitet där studenterna studerar hans arbete och därmed strävar efter, som han själv så passionerat uttryckte det:

”Att skriva, skriva och sedan skriva ännu mer. Och att aldrig låta trötthet, tidsbrist, oväsen eller någonting annat dra bort mig från den kurs jag håller.” 

För fullständig information om mr Hubbards litterära arv, se volymerna Författare: Hur populärlitteraturen tog form; Litterär korrespondens: Brev och dagböcker; och Poet/sångskrivare: Verskonstens estetik i L. Ron Hubbard-serien.