Writers & Illustrators of the Future

Men även om Battlefield Earth och Mission Earth var de sista romaner som L. Ron Hubbard skrev, utgjorde de ingalunda slutet på hans livslånga engagemang i skrivandets konst. Många år tidigare, som ordförande för New York-avdelningen av American Fiction Guild (Amerikanska skönlitterära sällskapet), hade han oförtröttligt talat till förmån för nya författare: han verkade för att få dem upptagna som noviser bland sällskapets yrkesförfattare, han skrev artiklar i instruktionssyfte, vilka publicerades i de olika författarjournalerna, och hjälpte även på andra sätt ännu opublicerade författare att finna en plats i denna av tradition slutna marknad.

I slutet av 1983 tillkännagav han följande: ”Jag har öppnat en väg för nya och lovande författare att få sina alster sedda och accepterade”, och utlyste därmed en pristävling, som fick namnet ”Writers of the Future” (Framtidens författare). Tävlingen startades med den specifika avsikten att upptäcka och uppmuntra nya författare av sf- och fantasylitteratur, och idag har ”Writers of the Future Award” kommit att bli den mest prestigefyllda utmärkelsen i sitt slag. Denna pristävling har faktiskt blivit den mest framgångsrika språngbrädan för lovande kreativa talanger inom den samtida litteraturen. Något som avspeglar mr Hubbards intresse för dessa blivande skriftställare är det enda förbudet mot deltagande: kandidaterna får inte ha publicerat något tidigare. För att garantera professionell sakkunskap vid valet av vinnare märks bland dem som hittills medverkat i domarkommittén några av de största namnen inom science fiction och fantasy, såsom: Larry Niven, Orson Scott Card, Robert Silverberg, Frank Herbert, Jerry Pournelle, Frederik Pohl, Jack Williamson och Anne McCaffrey.

Boken som presenterar historien om en tävling utformad för att uppmuntra nya generationer av fantasifulla författare är L. Ron Hubbard Writers of the Future: The First 25 Years

När man betänker att mr Hubbard började sin karriär vid en tid då populärlitteraturen var rikligt illustrerad, var det på sin plats att också stimulera till en kompletterande tävling: Illustrators of the Future. Denna pristävling initierades i syfte att uppmuntra konstnärer inom science fiction- och fantasygenrerna. Vinnande deltagare får dels ett kontantpris, dels sitt alster publicerat i den årliga L. Ron Hubbard Presents Writers of the Future-antologin.

De som fått priser vid Writers of the Future Contest har lämnat ett outplånligt avtryck i fältet. Denna antologi har blivit den mest säljande i sitt slag och har visat sig vara en språngbräda till att få ytterligare verk publicerade. Ett bevis på detta är att Writers of the Future-tävlande har fyllt amerikanska bokhyllor med nästan tusen tongivande romaner och 3 500 noveller. Vinnare av illustratörtävlingen har på liknande sätt prytt långt över tusen publikationer med fantasifulla bilder, och fått ut över en miljon illustrationer bland allmänheten. Vinnarna i tävlingen har erhållit ytterligare gott och väl femtio av de främsta utmärkelserna från andra håll inom hela fältet, inklusive ett stort antal Hugos och Nebulas – för att inte tala om National Book Awards och stipendier från National Endowment for the Arts. Faktum är att mer än en tredjedel av alla Writers of the Future-vinnare går vidare till professionellt publicerade karriärer, vilket är precis vad L. Ron Hubbard avsåg när han instiftade sin tävling för nya och blivande författare och illustratörer. 

Den årliga prisutdelningen för L. Ron Hubbards Writers and Illustrators of the Future Contest, som hålls i Hollywood i Kalifornien