L. RON HUBBARD-SERIEN:
DEN FULLSTÄNDIGA BIOGRAFISKA ENCYKLOPEDIN

L. Ron Hubbard-serien: Den fullständiga biografiska encyklopedin: en boksamling på 16 volymer som på ett synnerligen personligt sätt skildrar ett liv som inte kan liknas vid något annat.

Här presenteras en komplett skildring av ett unikt liv som i detalj beskriver L. Ron Hubbards banbrytande framsteg längs de otaliga vägar han gick – och allt berättas genom en mängd arkivmaterialsdokument och aldrig tidigare sedda bilder.

Lär känna L. Ron Hubbard – hans liv, hans arv, den människa han var – med den mest uttömmande skildringen av hans liv som någonsin gjorts.

L. RON HUBBARD: ETT PORTRÄTT

Detta allomfattande kompendium till L. Ron Hubbard-serien fokuserar på allt han uppnådde som humanist, lärare, administratör, filosof och konstnär. Det innefattar även den enda fullständiga kronologiska översikten av hans liv och upptäckter. Mer information

HUMANIST: UTBILDNING, LÄSFÄRDIGHET & CIVILISATION

Skaffa dig ett omfattande perspektiv på L. Ron Hubbard, utbildaren, och hans belysande utveckling av studieteknologin – den enda teknologi för inlärning samt läs- och skrivkunnighet som kan vända på utbildningens störtdykning och kulturellt förfall. Mer information

HUMANIST: REHABILITERING AV ETT DROGTYNGT SAMHÄLLE

L. Ron Hubbard avslöjade den brutala sanningen om ett kemiskt psykangrepp, vars like denna värld aldrig har sett. Detta är alltså berättelsen om 2000-talets kulturella förfall. Här beskrivs också L. Ron Hubbards tydliga och begripliga lösning för alla giftiga kemikalier, med Reningsprogrammet och hela det globala nätverket av Narconon-center. Mer information

HUMANIST: ÅTERSTÄLLANDET AV VÄRDIGHET & SJÄLVRESPEKT

En uttömmande överblick av L. Ron Hubbards program för rehabilitering av kriminella som faktiskt återställer anständighet, heder och självrespekt till annars förlorade mänskliga varelser. Här finns också berättelsen om L. Ron Hubbards förnuftiga moralkodex för att återuppbygga broderskapsband som nu är i händerna på hundra miljoner människor. Mer information

FRIHETSKÄMPE: ARTIKLAR OCH ESSÄER

Frihetskämpe innehåller fyrtiofyra essäer där L. Ron Hubbard skärskådar exakt vad som plågar det moderna samhället – orsakerna, skälen och vad vi kan göra åt det. I denna volym ingår L. Ron Hubbards genomträngande essä, ”Starka röster i landet”. Mer information

FILOSOF OCH GRUNDARE: ÅTERUPPTÄCKTEN AV MÄNNISKANS SJÄL

Återupptäckten av människans själ skildrar L. Ron Hubbards filosofiska sökande fram till grundandet av Dianetics och Scientology. Boken innehåller flera unika essäer, utvalda texter och frågor han tar upp vid alla viktiga skeden under sin filosofiska resa. Mer information

DIANETICS: BREV OCH DAGBÖCKER

Hur var det att stå bredvid Ron under den första veckan i maj år 1950 då han gav världen Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen? Inkluderar sällsynt korrespondens och essäer från den eran. Mer information

ÄVENTYR OCH UPPTÄCKTSRESOR: DJÄRVA DÅD I OKÄNDA RIKEN

Upptäck den klassiska amerikanska västern, sväva majestätiskt vid flygkonstens gryning och hissa segel med L. Ron Hubbard genom hans fjärran utforskningar i början av hans större resa i livet. Allt illustrerat med anekdoter, artiklar och fotografier. Mer information

TIDIGA ÅR MED ÄVENTYR: BREV OCH DAGBÖCKER

Här upptäcks en ung L. Ron Hubbard genom en sällsynt samling brev, dagböcker och fotografier – från på den tiden den avlägsna landsbygden i karibiska öarna, till hans fängslande färder över Stilla havet. Dessutom ingår utvalda avsnitt från hans dagböcker från Kina, som avslöjar en värld av svunnen mystik och prakt. Mer information

FÖRFATTARE: HUR POPULÄRLITTERATUREN TOG FORM

Lär känna L. Ron Hubbard som litterär legend – en ledande personlighet i populärlitteraturens värld, en filmförfattare under Hollywoods guldålder och en kreativ visionär som skrev några av världens mest kända verk. Här är både historien och bakgrundsberättelsen om en man som fortfarande är bland de mest lästa författarna genom tiderna. Mer information

LITTERÄR KORRESPONDENS: BREV OCH DAGBÖCKER

Från hans äventyrliga dagar i det stora pulpriket, till breven som krönte femtio år som framstående författare – här är den kompletta samlingen av L. Ron Hubbards litterära korrespondens. Genom denna omfattande samling av hans brev och dagböcker får du berättelsen bakom berättelserna. Mer information

MUSIKSKAPARE: KOMPOSITÖR OCH ARTIST

Utforska musikens ”universella språk” genom L. Ron Hubbards livslånga bana som musikalisk ledare, arrangör, artist och kompositör. Här finns också hans banbrytande artiklar om ljuds ”beteende” och musikalisk form. Dessutom ingår en sällsynt glimt av den världsberömda L. Ron Hubbard Music Studio. Mer information

POET/SÅNGSKRIVARE: VERSKONSTENS ESTETIK

Ron förmedlar sin personliga syn på världen med poesi och sångtexter – ojämförliga uttryckssätt bland konstarterna. Hans verk omfattar hela hans liv: ungdomsåren, tiden i New York – för att inte tala om hans resa till yttersta höjder av andligt förverkligande. Mer information

FOTOGRAF: ATT SKRIVA MED LJUS

Från slutarens klick till den slutliga bilden – det finns ingen aspekt av den fotografiska processen som L. Ron Hubbard inte behärskade. Här är alltså en fotografisk resa av sällsynt djup, insikt och skönhet. Mer information

BOTANIST: FÖR EN GRÖNARE PLANET

I denna unika berättelse som beskriver upptäckter vilka går utöver det rent materiella och som har konsekvenser för hela jorden, följ med på L. Ron Hubbards vetenskapliga upptäcker inom trädgårdsodling. Här är en upptäcktsresa – skildrad genom artiklar och personliga anteckningar – som har betydelse för allt levande och själva kärnan för livet i sig. Mer information

SJÖKAPTEN: VID RODRET PÅ SJU HAV

Hissa segel med Ron och navigera dig fram genom hans rika nautiska arv. Studera skeppsloggböcker som skildrar hans resor, fotografiska berättelser samt aldrig tidigare publicerade essäer vilka berättar om hans liv som sjökapten i stånd att föra befäl på varje fartyg på varje hav. Mer information

BILDER FRÅN EN LIVSTID: EN FOTOGRAFISK BIOGRAFI

Denna imponerande fotografiska kronologi skildrar L. Ron Hubbards liv på ett intimt sätt genom noggrant restaurerade bilder och detaljerad bildtext med anekdoter. Den nyligen uppdaterade och expanderade Bilder från en livstid inkluderar över 500 fotografier – varav många är sällsynta och aldrig förr har publicerats. Mer information

L. Ron Hubbard-serien, den fullständiga biografiska encyklopedin, finns tillgänglig från Bridge Publications och New Era Publications.