L. Ron Hubbard-serien är den fullständiga biografiska encyklopedin över Scientology-grundarens liv och arv. Den 3 600 sidor långa serien, tillsammans med den tillhörande fotografiska biografin Bilder från en livstid, är hämtad från L. Ron Hubbards omfattande personliga arkiv med brev, dagböcker, essäer och fotografier.

Scientologys grundare, L. Ron Hubbards 100-årsjubileum firades med lanseringen av den fullständiga biografiska encyklopedin

13 mars 2012

Som kronan på verket för ett årslångt hundraårsfirande av Scientologys grundare L. Ron Hubbard, utgav Scientology Kyrkan den monumentala 16 volymer fullständiga biografiska encyklopedin, L. Ron Hubbard-serien. Serien presenterades inför en publik bestående av 6 500 Scientologists samlade i Clearwater i Florida för det årliga firandet av L. Ron Hubbards födelsedag.

Bilder från en livstid, den fotografiska kronologin över Scientology-grundaren L. Ron Hubbards liv, presenterar ett intimt biografiskt porträtt genom mer än 500 bilder och medföljande detaljerad bildtext med anekdoter.

L. Ron Hubbard-serien ger den första uttömmande och detaljerade skildringen av mannen som grundade den enda nya större religionen som uppstått i modern tid.

Totalt sett omfattar verket mer än 3 600 sidor och skildrar L. Ron Hubbards extraordinära liv och bestående arv, taget från hans omfattande personliga arkiv, inklusive aldrig tidigare publicerade korrespondens, dagböcker och essäer.

Det har ofta sagts att L. Ron Hubbard levde tjugo liv inom loppet av ett och denna serie bestyrker det faktumet med detaljrikedom. Den första volymen, L. Ron Hubbard: Ett porträtt, utgör en övergripande introduktion till den biografiska serien och presenterar en komplett och belysande kronologi över hans liv. Här ingår detaljinformation från hans tidiga år, vari han utmärker sig vid 13 års ålder som landets yngsta Eagle-scout och inleder ett livslångt studium av människans tillstånd, vägledd av en man som studerat under Sigmund Freud. Det finns mer då en ung L. Ron Hubbard inleder sina berömda resor i Asien, där han blir en av de få västerlänningar som fick tillträde till de förbjudna tibetanska lamaklostren. Kronologin följer dessutom L. Ron Hubbard som ledare för expeditioner och medlem av den ansedda Explorers Club. Med samma uppmärksamhet på detaljer får läsare även alla relevanta fakta från hans väg till nya upptäckter i Dianetics och Scientology och hans efterföljande sammanställning av en exakt väg längs vilken individer kan stiga till högre tillstånd av medvetande.

L. Ron Hubbard: Ett porträtt ger dessutom en översikt av L. Ron Hubbards humanitära insatser: som utbildare vars verktyg för inlärning samt läs- och skrivkunnighet idag används av hundratusentals lärare världen över; som upphovsman till ett drogrehabiliteringsprogram vilket räddat tiotusentals; som mannen som inspirerade till ett program för rehabilitering av kriminella som används i 25 olika länder; och som författare av en moralkodex som översatts till 106 språk med över 100 miljoner exemplar i omlopp.

Följande volymer i serien belyser L. Ron Hubbards insatser inom mer än ett dussin yrkesområden. Som exempel kan nämnas att Författare: Hur populärlitteraturen tog form följer L. Ron Hubbards legendariska 50-åriga litterära karriär som en drivande kraft inom populärlitteraturen och författare till sådana banbrytande bästsäljare som Battlefield Earth och Mission Earth-serien. Den medföljande volymen, Litterär korrespondens, ger en inblick i en hyllad karriär genom sin omfattande samling av brev, inklusive de som riktar sig till legendariska kollegor inom den stora amerikanska pulplitteraturrörelsen.

Hela serien är rikt illustrerad med mer än 1 000 fotografier från L. Ron Hubbards arkiv – inklusive både bilder på L. Ron Hubbard och de som togs av honom.

Hundratals av de fotografier som presenteras har aldrig tidigare publicerats på grund av att många är hundra år gamla och har naturligtvis försämrats med tiden. Därför är fotografierna i L. Ron Hubbard-serien i sig kulmen på ett massivt restaureringsprojekt. Processen gick ut på att digitalt skanna sekelgamla fotografier och negativ med upplösning som till och med var högre än det som användes på amerikanska Kongressbiblioteket och National Archives. Team av specialister restaurerade sedan noggrant varje fotografi pixel för pixel, tog bort damm, repor, sprickor och andra defekter. Allt som allt krävde uppgiften mer än 10 000 arbetstimmar för att fullbordas. De resulterande restaurerade fotografierna, som annars hade gått förlorade, visas nu för första gången med extraordinär skärpa och detaljrikedom.

Utgiven tillsammans med L. Ron Hubbard-serien är en exklusiv kompletterande bok som heter Bilder från en livstid. Denna 400 sidor volym i stort format är en fotografisk biografi som presenterar en intim skildring av L. Ron Hubbards liv genom mer än 500 bilder handplockade från arkiven och medföljande detaljerad bildtext med anekdoter.

L. Ron Hubbard-serien och Bilder från en livstid finns översatta till 15 språk.

Titlar i L. Ron Hubbard-serien inkluderar:

______________

Religionen Scientology grundades av författaren och filosofen L. Ron Hubbard. Den första Scientology Kyrkan bildades i USA år 1954 och har idag växt till mer än 10 000 Kyrkor, missioner och anslutna grupper, med miljontals medlemmar i 167 länder.